Animefringe "Tokimeki Memorial" Word Search

DIRECTIONS: Press the "Print" button on your web browser (or select "Print" from the File menu). To return to the site press the "Back" button on your web browser. This word search is from Animefringe (http://www.animfringe.com/). Have fun! ^_^

I S A K A K I T A K U M I S A K I S U Z U N E D
E A S A N O C I N G S A K U R A K A E D E K O S
R O A U M H M E K R F V H I M O O Y U I N A A C
N T H A H A S T O K U D A N S H I T A M A E K A
I O I I I M E O S N J I S T H O E B O M K O K B
U M N Y N I R E H N I S O N U K A S A R A H I M
U E A A O K I T I H S I F Y O A U C L E I I Y A
J Y Y I M U Z A K N A Z U T E R U K A B J M O R
I U U M O Y A T I S K A O A I I A N I I N I K I
E M K U T A W E Y A I R K R K J R K R S O K A K
M I O G O R A B U O S I O U A U I N O U M U W A
N O I E H I K A K T H M T M S N K O M D I Y A W
I T M M I H A Y A O I I O O O I U S E A H A N A
U O I A K S T A R M O M K H N C Y A M N C R O N
J A G R A E S S I E R A I I I H I K I I I I Z A
I N A A R A U H D Y I G K A J I M I K J M H O T
R I R H I T M I H O H A U K I R I S E U U S M S
O M A I I S A M T S H K D A N O K U M N S E I U
A A S K J U U I C H I Y A M E G U M I N A Y O E
K K I I U A R H E I C O N O L Y B I K A K Y Y A
E A K M Y Y O A A O Y A I Y B L O R O A O H B L
A T A H L O S R L S O F M J G I T E T H S G I C
Y J E K L D I U D J I R O N I M O H I K A C J C
I F U H G K A T A G I R I A Y A K O U G U X D I

WORDS TO FIND
Akai Homura
Akiho Minori
Asahina Yuko
Aso Kasumi
Bakuretuzan Kazumi
Ebisudani Jun
Fujisaki Shiori
Hibikino High School
Himoo Yuina
Hinomoto Hikari
Hokari Junichiro
Ichimonji Akane
Ijuin Mei
Ijuuin Rei
Juuichiya Megumi
Kagami Mira
Katagiri Ayako
Kisaragi Mio
Kiyokawa Nozomi
Koshiki Yukari
Kotobuki Miyuki
Kudanshita Maeka
Marikawa Natsue
Mihara Sakunosin
Mikihara Megumi
Minaduki kotoko
Misaki Suzune
Nijino Saki
Nosaki Sumire
Sakaki Takumi
Sakura Kaedeko
Saotome Yoshio
Saotome Yumi
Serizawa Katsuma
Shirayuki Maho
Shirayuki Miho
Takami Naoto
Tatebayashi Miharu
Tokimeki Memorial
Yae kaori


Word Search by Adam Arnold